image

.NET Dev (Full lương Tháng 13)

Hệ thống bên ngoài

Hà Nội

GEM Corporation

Hà Nội

GEM Corporation

image

Tester (QA QC, SQL)

Hệ thống bên ngoài

Hà Nội

GEM CORPORATION

image

FRESHER OUTSYSTEM (HÀ NỘI)

Hệ thống bên ngoài

Việt Nam

FPT

image

OutSystems Developer

Hệ thống bên ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh

TPS Software

image

Consultant/Senior Consultant

Tiếp thị kỹ thuật số

Thành phố Hồ Chí Minh

Deloitte

Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thời Trang Alvin Store

Thành phố Hồ Chí Minh

Brand Jobs Viet Nam

Hà Nội

Công ty cổ phần An Việt sông Hồng

Thành phố Hồ Chí Minh

V-Key Pte Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

V-Key Pte Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

V-Key Pte Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

V-Key Pte Ltd

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

Thành phố Hồ Chí Minh

KMS Technology

image

Japanese Speaking

Cơ sở dữ liệu

Hà Nội

RGF HR Agent

Thành phố Hồ Chí Minh

AdNovum

Thành phố Hồ Chí Minh

VNG

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Adnovum Việt Nam

image

System Analyst Team Leader (Java)

Chuyên viên phân tích

Hà Nội

RGF HR Agent

Thành phố Hồ Chí Minh

FPT Software Ho Chi Minh